ŠPORTNI CENTER PROLETAREC

Središče mesta Zagorje ob Savi je v zadnjem obdobju dočakalo celovito prenovo in s tem pridobilo novo sodobno podobo.   

 S tem je mestno središče od parka Janeza Drnovška do prenovljene mestne ploščadi postalo priljubljen kraj preživljanja prostega časa občanov ter njihovega druženja.

 Na hribu je lepo urejen Cankarjevo trg z obnovljeno cerkvijo sv. Petra in Pavla, glasbena šola, OŠ dr. Slavka Gruma  in prostor na trgu za prireditve.

 Prav tako je oblikovanje športno rekreativnega parka Evropark pridobilo pomemben pomen za rekreativno udejstvovanje občanov.

 V luči navedenega pa bi bila ureditev Proletarca, ki je še edina temna točka v Zagorju  v sodoben športni center PROLETAREC povsem na mestu. To si zagorski športniki zaslužijo zaradi zgodovine, tradicije, razvoja športa v Zagorju in uspehov, ki so jih ta društva dosegla.

 Iz zgodovine športa v Zagorju:

 Organizirano ukvarjanje s športno dejavnostjo v Zagorju sega v zadnji del  devetnajstega stoletja. Leta 1890 ustanovljeno sokolsko društvo, ki je bila domoljubna organizacija in je skrbela za telesno in kulturno dejavnost članov. Ustanovni zbor Zagorskega sokola je bil 20. april 1890.  Leta 1910 pa so si zgradili svoj Sokolski dom.

 Torej je letos 130 let organizirane športne dejavnosti v Zagorju in 110 let sokolskega doma, sedaj Partizan.

 V letu 1930 je bil ustanovljen Športni klub Zagorje.

 Takoj po koncu druge svetovne vojne  julija 1945 so zagorski športniki ustanovili Fizkulturno društvo Zagorje, v okviru katerega so bile različne sekcije. Da bi svoje delovanje poenotili so jo  v letu 1946 razdelili na Telovadno društvo Partizan, ki je gojil telovadbo in Športno društvo Proletarec, ki je gojil športne igre. Tako so že leta 1948 Športno društvo Proletarec razglasili za tistega med klubi, ki se najbolj pravilno razvija.
 V letu 1948 so začeli graditi nogometno igrišče, ki ga je izbral in načrtoval ing. Bloudek.

 V septembru leta 1951 v okviru Športnega društva Proletarec ustanovili košarkarsko sekcijo, ki je takoj poprijela za delo in začela z izgradnjo igrišča. Tako so že 10. avgusta 1952 odigrali prvo prijateljsko tekmo na novem igrišču.

 V letu 1952 so  v okviru  Športnem društva Proletarec delovale naslednje sekcije: nogometna, košarkarska, kegljaška,boksarska  in namizni tenis.

 Pomanjkanje denarja in prostora za delovanje društev je že stalnica v delovanju zagorskih športnih kolektivov. Zato so se odločili, da zgradijo nov športni dom Proletarec. Tako se je gradnja začela v juliju leta 1953 in končala avgusta 1956. Pri izgradnji doma je bilo vloženega veliko prostovoljnega dela vseh članov društva.

 V pritličju je velika dvorana za košarko in prostor za vaje boksarjev. Mala dvorana je namenjena namiznemu tenisu in razne sestanke. V pritličju so še garderobe, prhe, kotlarna in shramba. V prvem nadstropju pa je prostor za hišnika in šest sob za razne sekcije. Pred vhodom pa je pokrita terasa.

 V tem času je delo na športnem področju malo zamrlo in zato je v šaljivi rubriki Zasavski vestnik napisal, da je Športno društvo Proletarec ustanovilo novo športno sekcijo , namreč bife, ki da edina dobro dela, vse druge sekcije pa da so bolj slabe.

 Tako se je na tem prostoru postavila za tiste čase infrastruktura, ki je omogočala normalno delovanje sekcij.

 V obdobju od 1956 pa do danes so se nekatere sekcije preimenovala v samostojna društva ali klube in z uspehi in padci delujejo še danes.

 Današnji pogled na Športni dom Proletarec in okolico je videti zanemarjen. Nogometno igrišče se v zadnjem času ureja, košarkarskega igrišča ni več, igrišče za mali nogomet pa je tudi potreben prenove, kakor tudi okolica teh igrišč. Tribune pa tudi zaslužijo polepšanje.

 Ni lepo videti Ponos Zagorje iz leta 1910 danes Partizan kako klavrno propada. Nato pa še drugi športni objekt v Zagorju, ki ga je zob časa že močno načel.

 Zagorje si zasluži športni center zaradi  zgodovine in tradicije delovanja, rezultatov in možnosti organizirane vadbe mladih. Glavni cilj oziroma namen tega pa je da mlade potegne z ulice jih vzgoji in jim vcepi pripadnost do kluba in okolje kjer živijo.

 Lepo bi bilo če bi športnemu domu Proletarec vrnili prvotno namembnost in ga vrnili nazaj športu in športnikom,  da ga uporabljajo za svoje namene. V pritličju za vadbo,  v
prvem nadstropju pa pisarne za klube, ki delujejo na tem območju.

Na ta način bi tudi združili športne klube in društva in ustvarili športno središče Zagorje.

 Za zaokrožen projekt ŠPORTNI CENTER PROLETAREC je treba še:
1-dokončati obnovo nogometnega igrišča
2-izgradnja košarkarskega igrišča za igriščem malega nogometa
3-prenovit igrišče za mali nogomet
4-polepšati tribune
Za zaključek pa kompleten objekt ograditi, da bo videti kot ena urejena  celota, ki bo polepšala ta športni del Zagorje

 OBLETNICE:
 2020 – 130 let organizirane športne dejavnosti v Zagorju
2020 – 110 let Sokolskega doma sedaj Partizan
2021 – 70 let košarke v Zagorju
2023 –  100 let nogometa v Zagorju
2026 – 70 let izgradnja športnega objekta Proletarec

Za KKZ
KP

Vir:
Zagorje 2002 
Kos s sapo napihnjenega usnja
(Roman Rozina)NAŠI SPONZORJI IN PODPORNIKI

eti KZS Biro za Teleflex Studio Moderna Tiskarna grafs Občina Zagorje Zavarovalnica Triglav Geoplin

KK ZAGORJE


Cesta 9. avgusta 44a
1410 Zagorje ob savi
info@kkzagorje.si

KOŠARKARSKA ŠOLA


Vpiši se še danes!

VPIŠI SE
KK Zagorje

O NAS


SOCIAL


Vse pravice pridržane 2017, KK Zagorje

O strani